Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу

«Пролісок»

 

НАКАЗ

 

Від 01. 04. 2024 року                                                                                               № 18                                                                                                                                                                                                                             

Про результати атестації педагогічних працівників

у поточному навчальному році»

 

Відповідно до законів України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-ХІІ (із змінами), «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), керуючись типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 р. № 310 ( із змінами і доповненнями), постановою Кабінету міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 року № 1298 (із змінами), наказом міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (із змінами), з метою встановлення посадових окладів ( ставки заробітної плати), забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці,

Наказую:

 1. Довести до відома атестованих, колективу цей наказ про результати атестації у 2023 – 2024 н. р.
 2. Подати копію цього наказу в бухгалтерію для нарахування педагогічному працівнику заробітної плати згідно установленими посадовими окладами ( ставкою заробітної плати) з 01.04 2024 року, відповідно до рішення атестаційної комісії .
 3. Вручити атестованому працівникові другий примірник атестаційного листа ( під розписку). До 04. 04.2024 р.
 4. Зберігати перший примірник атестаційного листа в особовій справі. До наступної атестації.
 5. Вихователь, Петренко Світлана Іванівна відповідає посаді, яку обіймає; підтвердити   їй кваліфікацію «спеціаліст ІІ категорії» з визначенням посадового окладу за 12 тарифним розрядом
 6. Музичний керівник, Біркіна Світлана Іванівна відповідає посаді, яку обіймає; підтвердити   їй кваліфікацію «спеціаліст І категорії » з визначенням посадового окладу за 11 тарифним розрядом
 7. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

                                                                                                        

Завідувач ДНЗ__________Надія БОБКОВА

З наказом ознайомлено:

__________Світлана ПЕТРЕНКО

__________Світлана БІРКІНА

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) комбінованого типу

«Пролісок»

НАКАЗ

 

від 08. 09. 2023 року                                                                                      № 32

Про створення атестаційної комісії

та атестацію педагогічних працівників

ДНЗ «Пролісок» у поточному 2023 – 2024 н. р.

Відповідно до ст..54 закону України «Про дошкільну освіту» педагогічні працівники підлягають атестації, яка проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності, якісної роботи, підвищення персональної відповідальності за результати навчання і виховання. Порядок проведення атестації визначається Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 року, № 310.

         Виходячи з зазначеного,

                                            

НАКАЗУЮ:

1.Визначити і затвердити атестаційну комісію при ДНЗ «Пролісок» у складі:

Голова комісії: - Бобкова Н.Г. / завідувач ДНЗ/

Заступник:         - Коваль О. С./ вихователь-методист/

Секретар   :       - Зборовська О. В./практичний психолог/

Члени комісії:   - Бордюг Л. А. /вихователь/

 • Мушенко І. І. /вихователь/

2.Погодити кількість і персональний склад атестаційної комісії при ДНЗ з ПК закладу та управлінням освіти .   До 22. 09. 2023 року

3.Наділити атестаційну комісію певними повноваженнями / на жовтень – квітень/

4.Ознайомити колектив ДНЗ з наказом про створення атестаційної комісії та атестацію при ДНЗ на 2023 – 2024 н. рік/

5.Педагогічним працівникам :  

                                 Подати атестаційній комісії заяву про проходження чергової атестації, вказавши , на яку категорію претендує. До 10.10.2023 року.

 1. Атестаційній комісії:

     6.1. Прийняти заяви від педагогів про атестування.- до 10.10.2023 року.

     6.2. Розглянути подані документи і затвердити графік проведення атестації, довівши   його до осіб, що атестуватимуться під розписку.

   6.3. Провести засідання атестаційної комісії.

     6.4. Зберігати в особовій справі педагогічного працівника заяву про чергову атестацію

                                                                                           / до наступної атестації/

 1. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ:________ Надія БОБКОВА

 

Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) комбінованого типу

«Пролісок»

 

НАКАЗ

 

Від 08. 09. 2023 року                                                                                            № 31

 

Про проведення атестації педагогічних

працівників в 2022/2023 н. р.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту», частини першої статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», частини першої статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 06.10.2010 № 930; наказу управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради № 148 від 4 вересня 2023 року та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх майстерності

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити перспективний план проведення атестації педагогічних працівників ДНЗ «Пролісок» у 2023/2024 н. р.

2.Здійснити атестацію в 2023/2024 н. р. згідно з поданих заяв педагогів:

‒Петренко Світлана Іванівна, вихователь, – на відповідність займаній посаді, підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії».

- Біркіна Світлана Іванівна, музичний керівник - на відповідність займаній посаді, підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії».

3.Атестаційній комісії І рівня:

3.1. Вивчити досвід роботи Петренко С. І. та Біркіної С. І, протягом року, узагальнити результати (жовтень ‒ березень) вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури працівників й оформити відповідну документацію.

До 20.03.2024 року.

3.2. Попередити всіх педагогічних працівників про те, що нерозглянуті протягом 5-ти років з дня встановлення/присвоєння кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, тарифікаційні розряди втрачають чинність.

До 20.10.2023 р.

3.3. Забезпечити виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» щодо проходження курсової підготовки.

До 01.01.2023 р.

3.3. Ухвалити рішення таємним голосуванням з усіх питань, пов’язаних з атестацією.

3.4. Провести атестацію працівників у випадку неявки їх без поважних причин на засідання атестаційної комісії (після з'ясування комісією причин неявки).

4.Заслухати Петренко С. І. та Біркіну С. І. на педагогічній раді в лютому 2024 року.

5.Ознайомити Петренко С. І. та Біркіну С. І. з їх атестаційними листами / під розписку /.

До 12.03.2024 року.

 1. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ: __________Надія БОБКОВА

 

 

З наказом ознайомлено: __________

                                           __________ Петренко С. І.

                                           __________ Біркіна С. І.

                                          

.