Довідка
про проведення Тижня безпеки життєдіяльності дитини
в ДНЗ «Пролісок»

     На виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 980-р «Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 №1242 «Про заходи щодо поліпшення профілактики з попередження побутового травматизму серед дітей», Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених спільним наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, та виконання наказу управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради «Про організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності в осінньо-зимовий період 2018/1019 навчального року», № 278 , від 16. 09.2018 року , а також з метою створення безпечних і нешкідливих умов навчально-виховного процесу та профілактики дитячого травматизму, дітей дошкільного віку, у дошкільному навчальному закладі


     з 22. 10. 2018 по 26. 10. 16 року було проведено «Тиждень безпеки життєдіяльності дитини».
     Метою проведення "Тижня безпеки життєдіяльності дитини" є запобігання дитячого травматизму, навчання дітей правилам безпеки життєдіяльності та набуття ними практичних навичок поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій. і в цілому навчання і виховання з питань захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях
повинно бути формування у дітей:

- розуміння цінності власного життя та здоров'я, основ здорового способу життя;
- правил безпечної поведінки на ігрових і спортивних майданчиках під час ручної праці;
- правил безпечного перебування на вулицях, правила поводження з незнайомими людьми;
- навичок безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих;
- уявлень про небезпечні для життя отруйні рослини, ягоди, гриби;
- уявлень про стихійні природні явища (землетрус, повінь, буря, ожеледиці , гроза, град тощо), ознайомлення дітей з їх природою, характерним и ознаками, негативними наслідками;
- уявлень про основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях;
- обережного поводження з лікам и, хімічним и, речовинам и і побутовою хімією;
- відчуття небезпеки щодо вогню, електричного струму і правил пожежної безпеки.

     Під час «Тижня безпеки дитини» проведено заходи відповідно до розробленого Плану проведено бесіди, тематичні інтегровані заняття, розгляд ілюстрацій, читання художньої літератури, дидактичні та сюжетно-рольові ігри, образотворча діяльність, моделювання проблемних ситуацій, тренінг з прогнозування небезпечних ситуацій, рухливі та спортивні ігри, пішохідні переходи, екскурсії, дидактичні ігри, спортивні розваги , спрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя та поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя;; читання художніх творів відповідної тематики; перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту в ДНЗ; перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності; перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків; оформлено куточки «Безпека дитини» в кожному дошкільному закладі;
підготовлено і оформлено виставки дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров’я дитини».

          Особлива увага в закладі при плануванні та проведенні заходів приділялася раціональній організації рухової активної діяльності дошкільнят через ігри та заняття, що складають різні рівні фізичного та емоційного навантаження.

     Під час проведення "Тижня безпеки дитини" традиційні навчальні заняття збагачувалися сюжетно-ігровим змістом (групові ігри, виконання вправ загального характеру, ігри драматизації з музичним супроводом тощо).

     Поряд із сюжетно-рольовими іграми, де діти вчилися орієнтуватись у світі природи, техніки, людей, значне місце при проведенні займали місце дидактичні ігри, що дозволяють більш спрямовано керувати поведінкою дітей. Ігровий характер таких занять забезпечувався введенням елементів сюжету, яскравістю та привабливістю матеріалів та постановкою завдань. Вихователі вчили дітей знаходити істину шляхом запрошення їх до обговорення та направленими питаннями підводять до відповіді.

     Педагоги за допомогою вірного підбору методів і прийомів керували дитячою діяльністю, поглиблюючи позитивні взаємовідносини між дітьми, розвивали чуйність, милосердя, гуманне ставлення до людини, збагачували емоційні враження під час відпрацювання стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
Практика засвідчила, що екстремальна поведінка людей у більшості, визначається фізіологічно нормальним явищем жаху. Він сприяє екстремальній мобілізації фізичної та психологічної напруги, що необхідна для самозбереження. Але при плануванні занять з дітьми вихователям слід додатково враховувати "вікові" жахи, які властиві дошкільнятам та базуються на високій емоційності, малому досвіді життя і великому уявленні.

     Обережна корекція емоціональної готовності дитини до реакції жаху відбувається за умови активного збагачення знань дитини про предмети, явища природи, світу людей і взаємовідношень, формування звички до ситуацій, в яких вони можуть виникнути. Коли ситуація не таїть в собі елементів несподіванки, тоді незрозумілих і тим лякаючих явищ біля дитини стає менше.

     Крім заходів, що організовувалися безпосередньо вихователеми, під час "Тижня безпеки дитини" були створені умови для самостійних. форм дитячої діяльності.

     З персоналом ДНЗ було проведено огляд стану безпеки груп та приміщень дошкільного закладу, перевірка стану засобів пожежогасіння, евакуаційних виходів, електроприладів, наявності інструкцій з техніки безпеки на робочих місцях; проведено тематичну нараду для працівників ДНЗ «Організація захисту дітей, персоналу та дії в разі виникнення аварій, катастроф та стихійних лих».