IMG 20181123 092033     Пріоритетний напрям освітньо-виховноі роботи у нашому дошкільному навчальному закладі — організація фізкультурно-оздоровчої роботи, що органічно пов’язана з активною руховою діяльністю дітей та має на меті забезпечити оптимальний стан їхнього здоров’я, успішний фізичний розвиток, подо¬лання гіподинамії, формування рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей та формування інтересу до різних видів рухової діяльності.

     Ця робота спрямовується на виявлення резервів повноцінного фізичного розвитку дітей та формування основ здорового способу жит¬тя. Для цього система фізичного виховання ді¬тей володіє багатим арсеналом різноманітних фізкультурно-оздоровчих засобів. Чим різноманітніші засоби вихов¬ного впливу на дітей використовуємо в своїй роботі, тим динамічнішим є перебіг процесу фізично¬го розвитку дошкільнят. 

 

   Основні показники фізичного здоров’я дитини — загартованість організму (ступінь роз¬витку адаптивних можливостей організму проти негативних змін навколишнього середовища); повноцінний фізичний розвиток; рівень рухової підготовленості; розвиток фізичних якостей та тренованість організму.

     Актуалізації знань дітей, їхніх умінь та навичок, особистісних досягнень у сфері рухового досвіду сприяє й залучення їх до планування варіантів виконання рухових завдань на прогулянці, під час пішого переходу. Більшої самостійності намагаємось на¬давати малюкам і в рухливих іграх, заохочуючи їх самостійно організовувати знайомі ігри, розподі¬ляти ролі, продумувати й ускладнювати правила. Саме такий підхід допомагає деяким дітям, які зви¬кли перебувати під пильною опікою дорослих, доцільно й цікаво організовувати власне дозвілля.