gurtok 1     Гурткова робота в є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу. На виконання річного плану роботи закладу , згідно пріоритетного напрямку роботи ДНЗ з виховання гармонійної особистості шляхом активізації дитячої творчості, з метою поліпшення навчально-виховного процесу та виявлення творчої обдарованості та креативності у дітей в закладі працює гурток «Умілі ручки».
     Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртка будується за авторським перспективним планом, складеними керівником на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій.


     Організовуючи гурткову роботу в закладі, педагог уникає надмірних навантажень на дітей. Тривалість гурткових занять відповідає вікові дітей і не перевищує встановлених норм для навчальних занять.
     Окрім того, педагоги та практичний психолог ДНЗ своєчасно та кваліфіковано проводять роз'яснювальну роботу з батьками щодо залучення дітей до відвідування гуртка. Саме уважне ставлення батьків до власних потреб у тісній співпраці з вихователями сприяє своєчасному виявленню і розвитку у дітей відповідних здібностей.

gurtok 2