Головна мета такої роботи — підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного вихователя, роз¬виток та підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу.

     Ми знаємо, що пріоритетним завданням дошкільної освіти в Україні є розвиток творчої особистості дитини. Одним з механізмів розвитку творчих здібностей дитини є залучення її до активної практичної діяльності.
     Інтегроване заняття, яке підготувала та провела вихователь старшої групи «Веселка» Бордюг Л. А. показало, що з дітьми проводиться систематична робота по ознайомленню дітей з природою, її мешканцями та явищами природи. Діти мають достатні знання, вміють висловлювати свою думку, активні на протязі всього заняття, з задоволенням виконують поставлені перед ними завдання. Важливо, що на протязі всього заняття видно взаємодію, узгодженість діяльності ви¬хователя та дітей; діалог між дітьми та ви¬хователем є провідною формою спілкування. Вихователю вдалося створити атмосферу співробітництва, викли¬кати в дітей почуття співпереживання, радості за свій успіх і успіх товариша.

 

     Слід відзначити, що дітям знайомі нетрадиційні техніки малювання. Вони досить вправно малювали зубною щіткою та зубним порошком. Робота кожної дитини виявилась індивідуальною, неповторною.
     Малювання з використанням нетрадиційних технік зображення не втомлює дошкільнят, а навпаки у них зберігається висока активність, працездатність протягом усього часу, відведеного на виконання завдання. Крім того, застосування нетрадиційних технік малювання дозволяє дітям відчути незабутні позитивні емоції, розкрити і збагатити свої творчі здібності.
     Вважаю, що методи, які використовувала вихователь на заняття були доцільними і завдяки цьому вона досягла поставленої мети.

 Netrad mal