10 березня відбулася педагогічна рада на тему "Трудове виховання дітей дошкільного віку через організацію праці в природі". Були прослухані доповіді "Праця в природі – складова трудового виховання дошкільника» (зачитала Бордюг Л.А.), "Працьовиті діти: виховні можливості родини" (Коваль О.С.)
   «Правильно поставленим трудове виховання  можна вважати  лише тоді,
коли діти братимуться за працю так само охоче, як за гру».
О.Усова
        Трудове виховання — цілеспрямований процес формування у дітей трудових навичок і вмінь, поваги до праці дорослих, звички до трудової діяльності.
       Дитяча праця, на думку С. Русової, є основою виховання. Праця повинна забезпечити творчу активність дітей, задоволення від результату. А старші дошкільники здатні до усвідомлення соціальної значущості праці. Це сприяє вихованню відповідальності, почуття обов'язку.
       Найпоширеніший вид трудової діяльності вихованців нашого дитячого садка — праця у природі.
       Праця в природі є найцікавішою для них, адже природа завжди виступає джерелом найяскравіших вражень для людини, а дитині надає змогу діяти не з простими предметами, а з живими об'єктами, що своїм станом реагують на її дії. 
       Організовуючи трудову діяльність, наші вихователі, Коваль О.С., Зборовська О.В. та Небольсіна С.В.  прагнуть забезпечити всебічний розвиток дітей, допомагають їм упевнитися у своїх силах, формують життєво необхідні вміння та навички, виховують відповідальність і самостійність. Посильна праця активізує фізичні сили і розумову діяльність дітей, приносить їм радість, дає змо¬гу відчувати себе значущими і компетентними.
       Всі педагоги пам’ятають, що для того щоб праця стала засобом виховання, вона повинна бути змістовною, мати особистісну і суспільно корисну значущість, чітку організацію. Процес праці слід будувати на моральних засадах (мета, процес, результат). Моральна сутність її виявляється не лише в бажанні трудитися, діяти творчо, домагатися значущого для себе та інших результату, а й у колективному характері трудової діяльності, що вимагає узгодження мети і дій її учасників, взаєморозуміння і допомоги.
        Оскільки дитина від природи схильна до наслідування, все цікаве її приваблює, педагог має широкі можливості для спрямування її вільної діяльності, ініціювання певних емоцій, прагнень. Від педагога залежить усвідомлення дітьми того, що праця потребує фізичних і вольових зусиль, уміння, терпіння.
       З цією метою у нашому дошкільному закладі проводиться систематична робота з дітьми всіх вікових груп. На кожен день тижня запланований певний вид трудової діяльності дітей, зміст і форма реалізації якого можуть коригуватися залежно від погодних умов та індивідуальних особливостей вихованців. Праця в природі передбачає виконання трудових дій у куточку живої природи (догляд за кімнатними рослинами, тваринами); у квітнику дитсадка (перекопування, розпушування ґрунту, висівання насіння, садіння розсади, прополювання, підживлення, поливання, підв’язування рослин, боротьба зі шкідниками, збирання насіння квітів); а також природоохоронну діяльність (прибирання ділянки від сміття, підгодовування птахів, укриття квітів на зиму тощо).
        Оскільки цей вид праці передбачає найбільше фізичне навантаження, то під час його виконання особливо важливо, щоб діти дотримувалися певних гігієнічних вимог: не працювали в спекотну пору, періодично змінювали позу і робили вправи, працювали у спеціальному одязі з інвентарем, відповідним їхньому зросту, не більш як півгодини, при цьому кожні 7-10 хвилин робили перерви. Методи і прийоми, якими користуємося при організації праці в природі: заохочення, показ, приклад, роз’яснення, допомога, оцінювання, виправлення, колективна праця.
       Виховуючи маленьку дитину, дорослі мають усвідомити, що у дошкільному дитинстві праця виступає могутнім виховним засобом формування особистості. Саме завдяки посильній трудовій діяльності розвиваються не просто фізичні сили дитини, а формується вправність у застосуванні власних сил і можливостей у повсякденному житті, закладаються моральні якості: повага до праці, працелюбність, відповідальність, чесність тощо, гартується організм, відбувається моделювання можливого розвитку завдяки виокремленню з усього розмаїття життя ціннісних орієнтирів.
       Тому, на нашу думку, основне завдання трудового виховання дітей дошкільного віку полягає у формуванні у них стійкого переконання, що праця є прекрасною життєвою необхідністю людини, а її результат — цінністю.