З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

Про дошкільну освіту 


Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування  і  розвитку   системи   дошкільної   освіти,   яка забезпечує розвиток,  виховання і навчання дитини,  ґрунтується на поєднанні  сімейного   та   суспільного   виховання,   досягненнях вітчизняної  науки,  надбаннях  світового  педагогічного  досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні. 

 

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 


Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту 

Законодавство України   про  дошкільну  освіту  базується  на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається із Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ),  цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України,  згода  на  обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту 

 Основними завданнями  законодавства  України  про   дошкільну освіту є:

®    забезпечення права  дитини  на  доступність  і  безоплатність здобуття дошкільної освіти;

®    забезпечення необхідних  умов   функціонування   і   розвитку системи дошкільної освіти;

®    визначення змісту дошкільної освіти;

®    визначення органів  управління  дошкільною  освітою   та   їх повноважень;

®    визначення прав  та  обов'язків учасників навчально-виховного процесу,  встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту;

створення умов  для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти. 

 

Далі можна прочитати на сайті МОН України

Джерело: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/normativno_pravova-baza/