1. Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.02.2002 №128) -
     2. Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (методичний лист МОНУ від 06.06.2005 №1/9-306)
     3. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах.( Лист МНОУ від 03.07.2009 №1/9-455)

     4. Про організацію короткотривалого перебування дітей в дошкільних навчальних закладах (лист МОН молоді і спорту України від 29.07.2011 №1/9-577)

     5. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист МОНУ від 04.10.2007 №1/9-583)

      6. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОНУ від 18.12. 2000 №1/9-510) -

     7. Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах( Лист МОН молоді і спорту України від 21.07.2011 №1/9-552)
     8. Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 11.08.2002 №509)
     9. Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному заклад.( Лист МОНУ від 18.07.2008 №1/9-470
     10. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОНУ від 17.03.2006 №1/9-153)
     11. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.11.2002 №667)
     12. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів (лист МОНУ від 24.01.2007 №1/9-36)
     13. Про здійснення соціально-педагогічного патронату (лист від 17.12.2008 №1/9-811)
     14. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 03.07.2009 №1/9-455)
     15. Державна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.(Постанова Кабінету Міністрів України №629 від 11.04.2011р
     16. Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 н.р. ( Інструктивно-методичний лист МОН молоді і спорту України від 20.06.2011 №1/9-482)
     17. Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку. ( Лист МОН молоді і спорту України від 19.08.2011 №1/9-634)
     18. Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.( Лист МОН молоді і спорту України від 20.06.2011 № 1/9-483)
     19. Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.( Наказ МОН молоді і спорту України від 30.06.2011 № 714)