1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт».
     2. Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004).
     3. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486).

     4. Інструктивно - методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОНУ від 27.08.2004 №1/9-4.
     5. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ( додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563).
     6. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р).