1. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів в системі загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 19.10.2001 №691)
      2. Про затвердження положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ від 03.05.1997 №127)
      3. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби (наказ МОНУ від 27.08.2000 №1/9-352)
      4. Про стан проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012н.р. ( Лист МОН молоді і спорту від 22.07.2011 №1/9-562.)