Intelekt 2     Мета всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» - впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей.
     У межах проекту діти навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальною програмою, яка дозволяє:
     • Розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики.
     • Сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу.
     • Сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини .
     Науково-педагогічний проект "Інтелект України" реалізується у ДНЗ на базі державної програми. До проекту розробники пропонують власний навчально-методичний комплект ( зошити з друкованою основою, посібники для вихователя), забезпечений комп'ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами). Діти , які працюють за проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, вміють працювати з інформацією.

Intelekt 3     8 травня в нашому дошкільному закладі відбулося міське методичне об’єднання вихователів старших груп. Ми показали заняття з розвитку пізнавальних здібностей дітей за програмою «Інтелект України».
Заняття, як і завжди , було цікавим, як дітям, так і дорослим. А головне – діти на протязі всього заняття були активними, охоче виконували всі завдання і показали високий рівень знань і готовність до навчання в школі.

 

 

 

 

Intelekt 4