Екологія - це те, що оточує кожного з нас. Екологічне виховання дошкільнят насамперед, спрямоване на формування позитивного ставлення дитини до навколишнього середовища - землі, води, флори, фауни. Навчити дітей любити і берегти природу, дбайливо використовувати природні багатства - головні завдання екологічного виховання.

     Яке значення для дошкільнят має екологічне виховання?

  • виробляє відповідальність за збереження природи;
  • виховує почуття прекрасного, здатність бачити красу;
  • дає розуміння тісного взаємозв'язку всього живого на планеті;
  • запобігає агресивні, руйнівні дії по відношенню до природи;
  • спрямовує дитячу активність у позитивне русло і розширює кругозір.

     Ефективним шляхом, який сприятиме формуванню екологічної культури дошкільника є словесні логічні завдання. У процесі ознайомлення дошкільників з природою здебільшого використовуються художня література, розповіді вихователя і лише зрідка - словесні логічні завдання.

 

     

Що таке словесне логічне завдання?
Це різновид розповіді, в кінці якої ставиться проблемне питання, на яке дитина має дати відповідь. Створювати словесні логічні завдання вихователь може самостійно. Використання словесних логічних завдань показало, що вони цілком доступні п’ятирічкам, сприймаються з великим інтересом і відразу дають змогу педагогові діагностувати знання дітьми правил природокористування. Спочатку формулюється правило природокористування.
Наприклад: ''Не можна в лісі голосно кричати, коли птахи висиджують потомство, бо вони можуть покинути свої гнізда''. Можна придумати таке словесне логічне завдання на це правило природокористування:
     Троє друзів пішли до лісу на прогулянку. Сергійко з Сашком, вийшовши на сонячну лісову галявину, почали голосно перегукуватись один з одним.
-Зупиніться, - сказав Мишко, - не галасуйте, адже зараз початок літа.
-Чому так сказав Мишко , що він не договорив?

     Складені вихователем словесні логічні завдання, в основу яких покладені різні моральні ситуації, дають змогу вихователю з'ясувати наявність певних переконань дітей, активізувати їх пізнавальну діяльність, ефективно вирішувати проблемні питання з метою формування екологічної культури дошкільників.

     Доцільною є така класифікація словесних логічних завдань: нежива природа, рослинний та тваринний світ. Наприклад, словесне логічне завдання про неживу природу на правило природокористування. "Не можна забруднювати водойму, кидати туди різні предмети". Словесне логічне завдання на це правило може бути таким.
Толик з мамою пішли купатись на річку. Стояла сильна спека. Толик, допивши пляшку лимонаду, замахнувся кинути її в річку. Не можна, - зупинила його мама.
     - Чому мама не дозволила викинути пляшку? Як би вчинили ви?

     Вихователеві, почувши відповіді дітей на;проблемне питання; бажано спрямувати їх думки про ту шкоду, яку завдають люди мешканцям водоймищ. Обговорюючи цю ситуацію, потрібно спонукати .дітей не забруднювати водойми, стримувати бажання щось туди вкинути, бо це згубно відобразиться на стані води, в якій мешкають живі істоти.

      Приклад словесного логічного завдання про рослинний світ на правило природокористування.»Не можна рвати підсніжників, тому що; вони занесені в "Червону книгу".

     Вихователька пішла з дітьми ранньою весною на прогулянку до лісу.
     – Скільки красивих квітів, - вигукнула Оля, – давайте нарвемо букет і поставимо в групі.
     – Не можна їх рвати, - сказала вихователька, - це підсніжники. Чому вихователька не дозволила нарвати квітів. Як можна поступити в даному випадку?
      Даючи відповідь на це проблемне запитання діти мають опиратись на знання, що зникаючі види рослин рвати не можна, навіть в малій кількості, бо вони не зможуть .розмножуватись і їх ставатиме все менше, поки не зникнуть взагалі. До цього, можуть бути причетні і діти, завдаючи велику шкоду природі. Але можна викопати декілька кущиків підсніжників і пересадити в куточок лісу, який є в дитячому садку.
      Прикладом словесного логічного завдання про тваринний світ є правило природокористування "Не можна ловити метеликів; брати їх з місць існування, оскільки вони є окрасою природи".
      Оленка з мамою вийшли на узлісся. Неподалік, на білих пелюстках ромашки сидів барвистий метелик. Тихо, мамо! Я зараз зловлю його , - прошепотіла Оленка. Не чіпай його, хай летить, - відповіла мама. Чому так сказала мама? Як би ти поступив?

     Формуючи внутрішню культуру дошкільника, вихователь мас з'ясувати чому не можна брати в руки метелика, як це йому зашкодить, якщо зникнуть метелики, як це вплине на природне середовище?

      Складаючи свої власні словесні логічні завдання, вихователям бажано скористатись такою послідовністю: а) сформулювати правило природокористування; б) з правилом природокористування, виділеному у завданні, дошкільники мають бути ознайомлені заздалегідь;: в) оформити словесне логічне завдання у вигляді невеликої сюжетної розповіді на дане правило природокористування; г)зміст завдання має відповідати віковим можливостям дошкільників і мати певну моральну спрямованість; д) в кінці розповіді ставиться проблемне питання, яке пропонується вирішити дітям.

     Словесні логічні завдання можна використовувати:

• для розширення екологічного світогляду через ознайомлення дошкільнят з різноманітними правилами природокористування;

• для діагностики сформованості екологічної культури. У залежності від того, який аспект екологічних знань чи переконань потрібно продіагностувати у дитини, таку морально – етичну ситуацію вихователь покладе в основу створення словесного логічного завдання;

• для корекції поведінки. В яких випадках корекцію поведінки за допомогою словесних логічних завдань бажано здійснювати? Коли вже у дитини сформоване негативне ставлення до конкретного об'єкта природи чи проявляються пагубні дії по відношенню до природи наприклад, безцільно рвати квіти. Склавши словесне логічне завдання, вихователь має змогу вправляти дошкільнят у поведінці, яка буде сприяти формуванню екологічної культури;

• для здійснення контролю з боку завідуючої чи методиста за сформованістю екологічної культури у дошкільнят. Здійснювати такий контроль можна, скориставшись розробленими вихователями у достатній кількості словесними логічними завданнями, які вони пропонували протягом року вирішувати дітям чи розробити самостійно. Отже, словесні логічні завдання поряд з іншими методами та прийомами є досить ефективними в процесі формування екологічної культури дошкільників.

     Цінність словесних логічних завдань полягає в тому, що:
     - проблемне питання, яке ставить вихователь, викликає у дітей активне пізнавальне ставлення, внутрішню зацікавленість, що створює сприятливі умови для засвоєння знань;
     - розкриття причинних зв'язків сприяє формуванню доказовості;
     - моральні ситуації, що лежать в основі словесних логічних завдань викликають у дітей гуманні; почуття доброти, співчуття, які слід формувати у дошкільників;
     - у процесі розв'язання словесних логічних завдань діти закріплюють знання про правила природокористування, стверджуються у ставленні до природи;
     - завдання сприяють розвитку логічного мислення, формують засади моральності та культури.

     Використання словесних логічних завдань сприяє розвитку конвергентного мислення (логічного і послідовного).      Розвитку такого мислення в дошкільних навчальних закладах приділяється достатня увага. Більш цілісним буде формування екологічної культури дошкільників, якщо цей процес здійснювати і за допомогою дивергентного мислення.