Перш за все нами було визначено завдання, які необхідно було реалізувати в роботі з дітьми, відповідно вимог Базового компоненту:
          •  Дитина має знати свої права, обов’язки, може пояснити ці категорії, їх значення.
          •  Дитина може перелічити свої права, розуміє значення слів: ”право”, „правило”, „честь”.
          •  Дитина може керуватися у своїй поведінці моральними нормами, знати доступні межі поведінки.
          •  Ознайомлення дитини з цими категоріями тісно пов’язане з моральним та соціальним вихованням, а також з розвитком взаємин дитини з дорослими та однолітками.

Права
 1. Що таке права?
 2. Які права є у тебе?
 3. Чи порушують твої права? Хто і де?
 4. Чим відрізняються права дорослих від прав дітей?
 5. Які документи охороняють твої права?
 6. До кого ти можеш звернутися у разі порушення твоїх прав?
Обов’язки
 1. Що таке обов’язок?
 2. Чим обов’язок відрізняється від права?
 3. Які обов’язки ти виконуєш удома?
 4. Які обов'язки ти виконуєш у дитячому садку?
 5. Які обов’язки тобі неприємні?

        Колектив дошкільного закладу відзначається стабільністю, багаторічним досвідом роботи, прагненням створити комфортні умови для збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; формування її особистості, розвитку творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

       Перелік основних нормативно-правових документів, якими керуються педагогічні працівники при плануванні роботи з правового виховання:

Прийнята та відкрита для підписання ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї від 20 листопада 1989 року. Набула чинності для України з 27 вересня 1991 року.

1. Кожна дитина має невід'ємне право на життя, а держави забезпечують максимально можливий ступінь її виживання і здоровий розвиток.
2. Кожна дитина має право на ім'я і громадянство з моменту народження.
3. В усіх діях суддів, установ соціального забезпечення, адміністративних органів, що займається проблемами дітей, першочергова увага надається найкращому забезпеченню інтересів дитини. Належним чином мусить враховуватися думка дитини.