Колектив дошкільного закладу відзначається стабільністю, багаторічним досвідом роботи, прагненням створити комфортні умови для збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; формування її особистості, розвитку творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

       Перелік основних нормативно-правових документів, якими керуються педагогічні працівники при плануванні роботи з правового виховання:

Прийнята та відкрита для підписання ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї від 20 листопада 1989 року. Набула чинності для України з 27 вересня 1991 року.

1. Кожна дитина має невід'ємне право на життя, а держави забезпечують максимально можливий ступінь її виживання і здоровий розвиток.
2. Кожна дитина має право на ім'я і громадянство з моменту народження.
3. В усіх діях суддів, установ соціального забезпечення, адміністративних органів, що займається проблемами дітей, першочергова увага надається найкращому забезпеченню інтересів дитини. Належним чином мусить враховуватися думка дитини.