Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу
«Пролісок»

ЗВІТНА ДОПОВІДЬ

Про роботу завідувача ДНЗ «Пролісок»

За 2017 -2018 н.р.

     Наш дошкільний заклад – це заклад освіти і виховання дітей віком від одного року і шести місяців до шести років. Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Статуту ДНЗ та колективного договору. Крім того вся діяльність дошкільного навчального закладу підпорядкована на виконання вимог законодавчих актів України, Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Положення про атестацію педагогічних кадрів України « (із змінами і доповненнями), Наказу № 419 від 01.12.1998 р. «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі», Інструктивно-методичний лист МОНУ № 1/9-455 від 03.07.2009 р «Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі», Інструктивно-методичний лист МОНУ № 1/9-393 від 10.06.2009 р. «Інструкція про ділову документацію».


     Державні програми за якими будується навчально-виховний процес – це Базова програма розвитку дитини дошкільного віку « Українське довкілля » та «Впевнений старт» і «Інтелект України» для дітей старшого дошкільного віку.
    Я, як завідувач, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу педагогічний та технічний персонал та звільняю з посади закладу при потребі.

     Групові приміщення забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
    Для занять дітей створені всі умови, а саме: обладнані спеціальні приміщення:

- музична, спортивна зали;
- кабінет психолога;
- методичний кабінет та медичний блок;
- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи з побудованими та реконструйованими павільонами.
- спортивний та ігрові майданчики.

     Основне завдання дошкільного закладу – зміцнення здоров’я дошкільників та емоційне благополуччя дітей. Здоров’я – це складне поняття, яке містить характеристики фізичного і психічного розвитку дитини, адаптаційні можливості її організму та соціальну активність. Повноцінний фізичний розвиток дитини – основа формування особистості.
     Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дошкільному закладі обладнані необхідні приміщення: групові кімнати, спальні, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна та музична зали; працює медичний кабінет, ведеться робота практичного психолога та логопеда. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки та вихователі груп.
    Кадрами наш дошкільний заклад укомплектований майже повністю. В дошкільному закладі здоров’ям дітей , крім медичної сестри піклується лікар-педіатр.
     Джерелом саморозвитку для нашого колективу стали професійні друковані видання, які відкривають інформаційний простір, дають змогу ознайомитися з досвідом практиків, дізнатися про найактуальніші дослідження провідних науковців, їх рекомендації. Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації при інституті. Важливим завданням нашого колективу було і залишається виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя та зміцнення власного здоров’я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього працюють успішно і якісно всі педагоги з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система – це:

-  ранкова гімнастика
-  фізкультурні заняття
-  фізкультхвилинки під час занять
-  імунна гімнастика перед початком всіх занять
-  загартовуючі процедури після сну
-  прогулянки
-  рухливі ігри
-  ми вітамінізували дитячу страву вітаміном «С», як цього вимагає «Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних закладах».

     Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дошкільнят перед батьками та громадкістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту: «Свято Калити», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Стрітення», «Великоднє свято», - де діти вправлялися і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди;
     Діти всіх груп разом з батьками готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялися в групах, у Світлиці та в музичному залі: «Свято квітів», «Осінній ярмарок», «Новорічна казка», «Свято Великодня».
     А у дошкільному закладі на протязі року проводився «Тиждень безпеки дорожнього руху», «Тиждень пожежної безпеки», «Я вдома сам» - всі ці заходи направлені на закріплення знань дітей про правила поведінки в різних життєвих ситуаціях, на розвиток їх природніх задатків, як фізичних, так і художньо-естетичних.
     Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.
     Велика увага у роботі закладу приділялося наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старшої групи з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.
     Для того, щоб вимагати сумлінного творчого ставлення людей до своїх обов’язків, я повинна створити і намагаюся це робити , добрі умови для роботи, зацікавити людей. Свій робочий день, як правило, я розпочинаю з обходу дошкільного закладу. Я хочу бачити очі кожного. Їх настрій, а обличчя дітей, їх усмішки створюють настрій для роботи у мене на весь день.
     Перш ніж скласти розпорядок дня, зранку намагаюся передбачити реальний обсяг того, що маю зробити, виділити найголовніше, звірившись з завданнями дошкільного закладу на місяць чи рік. Керуючись навчально-виховною роботою у дошкільному закладі, спрямовую головні зусилля на надання методичної допомоги і здійснення різноманітних форм педагогічного контролю. Перевіряючи календарні плани вихователів, спонукую до чіткої організації планування. Перевіряючи роботу вихователів на протязі дня, роблю висновки про роботу кожного, її системність, послідовність. Обов’язково передбачаю бесіду з обома вихователями за результатами перевірки, обмірковую доцільні педагогічні заходи. Вдаюсь до установлених форм контролю, враховуючи доцільність кожної для перевірки конкретного питання.
Розумію, що неможливе забезпечення успішної роботи педагогічного колективу без постійного забезпечення вдосконалення фахової майстерності, творчого зростання кожного його члена. Тому прагну створити умови для цього. Всі педагоги вчасно, згідно графіка, проходять курси підвищення фахової кваліфікації, а потім проводимо атестацію на підтвердження відповідності встановленій категорії. Цього року, вихователі Петренко С.І та Пустова Н.В. Бордюг Л.А. підвищували кваліфікацію, А Зборовська О.В. та Семененко Т.Ф. атестувалися на підтвердження кваліфікаційної категорії.
     На педрадах аналізуємо роботу вихователів, пропонуємо досвід кращих, даючи відкриті заняття для своїх же педагогів.
За темами, у роботі яких вихователі відчувають труднощі, планую і проводжу консультації, співбесіди. Це стосується і методики проведення інтегрованих занять; при необхідності допомагаю добирати необхідний дидактичний матеріал, посібники.
     Відомо, що для дітей гра – провідний вид діяльності. Гра навчає і виховує. Але гра повинна бути забезпечена атрибутами. Тому поставили за мету і за допомогою батьків закупили для проведення творчих ігор, розваг, сюрпризних моментів красиві , яскраві іграшки: тварини дикі і домашні, транспорт, атрибутика для перукарні , лікарні, кухні, а частину наочного матеріалу, також з допомогою батьків виготовили своїми руками.
     На якість роботи в колективі позитивно впливає проведення оглядів-конкурсів, які ми організовуємо до батьківських зборів, до Дня міста, до свята Квітів, до Великодня, спортивного конкурсу, який запровадили цього року вперше, але на який відгукнулися не лише діти, а й їх батьки.
     Результати такої роботи показали, що вихователі серйозно готуються; видно, в якій групі найтісніша співпраця педагогів з батьками дітей, тому що саме в таких групах батьки активніше приймають участь у підготовці свят та виставок, оформлення групових кімнат. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім батькам, які живуть нашим життям, ніколи не відмовляють у співпраці: це сім'ї: Коцупея Андрія, Міши Лотвіна, Шпонарської Насті, Забєліна Паші, Клименко Оленки , та багатьох інших.
     Складаючи річний план роботи ДНЗ та виносячи його на затвердження на першу педагогічну раду, я насамперед керуюсь магістральними завданнями, які ставлять перед нами директивні документи. Головні завдання визначаю, проаналізувавши роботу ДНЗ за минулий навчальний рік, враховуючи реальні можливості колективу. Ці завдання проходять через через усі форми роботи і передбачають комплексний підхід до їх розв’язання. Ставлю їх 2-3 основні , але реальні.
     В нашому ДНЗ створені всі необхідні умови для забезпечення державної політики в галузі дошкільної освіти в Україні, збереження і зміцнення психічного і фізичного здоров’я дитини, формування її особистості, розвиток творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.
     Ми продовжуємо ще більш поглиблено впроваджувати в навчально – виховний процес елементи методики Марії Монтессорі. Тому , на протязі року я , контролюючи роботу в групах , постійно схвалювала вихователів і на педрадах, і на п'ятихвилинках за виготовлення нових цікавих посібників ,які дають дітям можливість найповніше розкрити свій внутрішній потенціал в процесі вільної самостійної діяльності в створеному вихователем просторово-предметному середовищі. Розуміючи, наскільки важлива дана робота для розвитку дошкільників, я також на протязі року придбала для кожної групи, відповідно до віку дітей ряд посібників для вправляння дошкільників в повсякденному житті , які допомагають в цікавій і доступній для дітей формі знайомити їх з предметами і явищами навколишнього життя.
Ми організували конкурс між групами на виготовлення посібників для роботи з дітьми, в якому активну участь приймали і батьки вихованців, і завдяки цьому всі групи збагатилися на цікаві посібники.
     Дуже важливим вважаю не лише контроль навчально-виховного процесу, а й обов’язкове обговорення занять; консультації, домогти виявити плюси, а також тактовно вказати на недоліки, щоб педагог сам зрозумів, де схибив, не зміг донести в цікавій і доступній для дітей формі відповідних знань.
     На протязі року в дошкільному закладі проводились відкриті заняття, як для педагогів нашого ДНЗ, так і методоб'єднання для вихователів і музичних керівників дошкільних закладів нашого міста. Крім того, на базі нашого дошкільного закладу був проведений семінар для практичних психологів. Під час підготовки до даних міроприємств я намагалася давати потрібні консультації, підбирати необхідний матеріал.
     Але не менш важливою вважаю участь в організації свят і розваг в дошкільному закладі, сприяю активній участі наших дошкільників , а також членів трудового колективу в різних святах, конкурсах, які організовуються на рівні міста. Всі сценарії рецензую,допомагаю з підготовкою до свят костюмів та іншого реквізиту. Так, цього року ми змогли поновити деякі костюми для дошкільнят і дорослих – різних казкових та сценічних героїв.
     З усіма працівниками дошкільного закладу стараюся підтримувати добрі стосунки – вислухати, коли це потрібно, дати пораду, заспокоїти – не лише в випадках, що стосуються роботи, а й відносно особистого життя.
     На Новий рік та 8 Березня від імені адміністрації всі працівники під час вечорниць, які ми організували в дошкільному закладі отримали подарунки, на які були використані гроші від профспілки та, частково, від спонсора.
     Всі знають , який складний час переживає зараз держава. Ми теж дуже відчули це на собі. Але, незважаючи на скрутні умови, управління освіти повністю забезпечувало дошкільні заклади міста необхідними продуктами харчування для дітей, працівники вчасно отримували заробітну плату, а ще ми дуже вдячні міській раді. Хочу відзначити, що цього року нам дуже допомогли батьки, як у підготовці приміщення до початку нового навчального року, так і в забезпеченні необхідними матеріалами для роботи персоналу з дошкільниками на протязі навчального року: так завдяки злагодженій роботі батьківського комітету , для потреб дошкільного закладу було зроблено капітальний ремонт у Світлиці, та косметичний ремонт в усіх інших групах; полагоджено та пофарбовано ігрове обладнання на дитячих майданчиках. Зараз ми бачимо, що міська рада виділила понад три мільйони для утеплення приміщення дошкільного закладу, дев’яносто дві тисячі – для реконструкції дитячого майданчика, куди завезли красиве ігрове обладнання для дітей; на протязі цього року за кошти міського бюджету дошкільний заклад був забезпечений медикаментами та всім необхідним для підтримання санітарно-гігієнічних вимог, а також придбали електронагрівач у групу та фарбу для пофарбування обладнання.
     Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проведено обстеження в баклабораторії.
Організація харчування дітей в дошкільному закладі перебуває під систематичним контролем, як з боку завідувача, так і зі сторони медичної сестри. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку дерсанепідемслужби.
     Аналіз харчування дітей за I квартал 2018р. показав, що харчування здійснювалось наближено до норм у середньому на 80 – 81 %.
     Я вважаю, що з завданнями, які ставив перед собою колектив дошкільного закладу , і я, зокрема, ми, в основному, справились, хоча будемо аналізувати деякі недоліки і надалі намагатися їх уникати.
     Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому нашому сайті постійно поновлюється інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, форум – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.
Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу