Сенсорний розвиток дитини - це розвиток її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів: форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Для кожного віку визначені завдання сенсорного виховання, які відповідають рівню розвитку сприймання і водночас сприяють переходу до вищих рівнів.

     Сенсорне виховання дітей здійсню¬ється, як правило, у дидактичних іграх і вправах, під час яких діти ознайомлюються з геометрич¬ними фігурами, аналізують форму, колір, розмір, властивості матеріалів тощо.
     Вихователь має включати завдання сенсорного виховання у різні види діяльності дітей. Завдання сенсорно-пізнавального виховання дітей раннього віку – це орієнтування у кольорах: вчити дітей розрізняти кольори спектру: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, білий, чорний (називати 4-5 кольорів).       Вчити групувати предмети спочатку ті, які суттєво відрізняються за кольорами (білий - синій), поступово перейти до порівняння більш близьких кольорів (червоний - оранжевий). Формувати найпростіші прийоми встановлення подібності і відмінності кольору спочатку в однорідних предметах, згодом у різнорідних.
Орієнтування у формі та величині предметів Розрізняти та називати форму предметів: круг, овал, квадрат, прямокутник, трикутник. Групувати предмети за істотними відмінностями (круг-квадрат); поступово перейти до порівняння більш близьких форм (квадрати - прямокутник). Групувати предмети за двома сенсорними ознаками: величиною і формою.

 

       «Що в дитини в руках – те у розумі» – це коротке і змістовне формулювання важливої ролі вправ на розвиток дрібної і крупної моторики. Марія Монтессорі у своїх працях називала дітей віком до 3- х років «творці, які всотують те, що відчули». Саме тому дуже важливо забезпечити своїм дітям можливість отримати якомога більше відчуттів.
       Для розвитку мислення та осмислення дій є безліч занять, які кожна мама може запропонувати своїй дитині, незалежно від матеріальних чи інших умов, так як для їх організації не потрібно особливої підготовки. Достатньо лише бажання і приділеного часу. Матеріальною базою можуть слугувати звичайні побутові речі.
       Ви можете запропонувати своїм дітям (від 2 років) виконати наступні вправи у вигляді гри:

 

Mylo1     Монтессорі вважала, що рука грає унікальну роль у розвитку людського інтелекту. Нормальний розвиток мовлення дитини найтіснішим чином пов'язане з розвитком рухів пальців рук. Пізнання дитиною навколишнього середовища відбувається шляхом придбання сенсорного досвіду за допомогою різноманітних маніпуляцій (рухів) з сенсорним матеріалом.

102654       Батьків завжди хвилює питання, як забезпечити повноцінний розвиток дитини і як правильно підготувати її до школи. Вченими доведено, що розвиток руки та розвиток мови і мислення дитини тісно зв’язані між собою. Саме в дошкільному віці на розвиток дрібної моторики слід звертати особливу увагу: до того моменту, коли дитина піде в школу, її моторні навички повинні бути розвинені на достатньому рівні, інакше навчання в школі буде представляти для неї складності.
       Дрібна моторика рук – це здатність виконувати точні скоординовані дії пальцями.

       Розроблена Марією Монтессорі теорія індивідуального виховання, де інтегровано дані багатьох суміжних наук, — є об’єктом зацікавлення теоретиків і практиків протягом усього ХХ століття. Дидактичний матеріал Монтессорі не є загальноприйнятим навчальним обладнанням. Його роль суто внутрішня: допомагати «самобудівництву» дитини та її духовному поступу. Дітям подаються зовнішні стимули, які привертають увагу й спонукають зосереджуватися з власної волі, а не з ініціативи педагога. Саме така свобода вибору необхідна їм для подальшого розвитку.