Сенсорний розвиток дитини - це розвиток її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів: форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Для кожного віку визначені завдання сенсорного виховання, які відповідають рівню розвитку сприймання і водночас сприяють переходу до вищих рівнів.

     Сенсорне виховання дітей здійсню¬ється, як правило, у дидактичних іграх і вправах, під час яких діти ознайомлюються з геометрич¬ними фігурами, аналізують форму, колір, розмір, властивості матеріалів тощо.
     Вихователь має включати завдання сенсорного виховання у різні види діяльності дітей. Завдання сенсорно-пізнавального виховання дітей раннього віку – це орієнтування у кольорах: вчити дітей розрізняти кольори спектру: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, білий, чорний (називати 4-5 кольорів).       Вчити групувати предмети спочатку ті, які суттєво відрізняються за кольорами (білий - синій), поступово перейти до порівняння більш близьких кольорів (червоний - оранжевий). Формувати найпростіші прийоми встановлення подібності і відмінності кольору спочатку в однорідних предметах, згодом у різнорідних.
Орієнтування у формі та величині предметів Розрізняти та називати форму предметів: круг, овал, квадрат, прямокутник, трикутник. Групувати предмети за істотними відмінностями (круг-квадрат); поступово перейти до порівняння більш близьких форм (квадрати - прямокутник). Групувати предмети за двома сенсорними ознаками: величиною і формою.

 

      Розуміти слова: подібні, однакові, відмінні, великий, маленький, такий - не такий. Співвідносити рухи ока та руки по контуру форми. Порівнювати предмети за величиною шляхом накладання та прикладання. Розвивати орієнтування у просторі. Вчити помічати і розрізняти: розташування предметів відносно свого тіла (вгорі - там де голова, внизу - там, де ноги); просторові відношення (на, під, в), напрямок руху стосовно дитини (до мене, від мене). Вчити розуміти та розрізняти частини доби (день, ніч) Вчити розрізняти багато, мало, один предмет (два, три).

Sensorn rozv