Любов до рідної землі  неможлива  без любові  до  рідної  природи, не  дарма  слова  «природа» та  «народ»  -  однокорінні.

       Як пояснити дитині , що таке світ, який нас оточує,  як дати урок бережливого ставлення до природи, пояснити взаємозв’язок і послідовність явищ живої і неживої природи.

 

          Для вирішення цього завдання ми повинні  формувати  уявлення дітей про природу, як  натуральну, так і культурну, яку створює і підтримує людина;

  • дати поняття , що будь-який  об’єкт природи  існує , доки для цього є необхідні  умови, руйнування яких  веде  до його загибелі  або  й  зникнення  назавжди;
  • продемонструвати, як людина користується  дарами природи та разом з тим  переконати в життєвій необхідності розумного і бережливого до неї ставленні.

          Весь світ навколо нас – це посібник для виховання в дошкільнят спостережливості і уваги, а це в свою чергу  складові, що забезпечують  успішне навчання майбутніх школярів.

          Форми і методи роботи з дітьми різноманітні , але основна вимога до них сьогодні – це науковість. В дошкільному закладі з дітьми проводять і систему спостережень у природі, ведуться календарі природи, цільові прогулянки та екскурсії, використовуються ігрові навчальні ситуації і обов’язково – дослідницько-експериментальна робота. Кожен педагог повинен уяснити собі, що він повинен давати дітям не готові знання, а навчати  самостійно здобувати  їх самим і обов’язково під досвідченим керівництвом дорослого.

          Від відкриття дитиною для себе природних об’єктів,  уточнення та розширення уявлень про них під час контакту й набуття досвіду безпечного спілкування з цими об’єктами  у практичній діяльності й наслідування природодоцільної поведінки  дорослого -  такий шлях має пройти дитина,  щоб спілкування  з  природою  стало його потребою.

          Педагоги повинні розуміти необхідність та важливість створення сприятливих умов для екологічного розвитку дитини. Успішність здійснення  такої роботи залежить від:               

  • особистої екологічної культури вихователя;
  • усвідомлення ним значення екологічного розвитку в особистісному зростанні дитини;
  • створення сприятливого безпечного середовища, в якому малюк має бути активним суб’єктом життєдіяльності;
  • вибору ефективних програм розвитку та виховання дитини.