З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

Про дошкільну освіту 


Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування  і  розвитку   системи   дошкільної   освіти,   яка забезпечує розвиток,  виховання і навчання дитини,  ґрунтується на поєднанні  сімейного   та   суспільного   виховання,   досягненнях вітчизняної  науки,  надбаннях  світового  педагогічного  досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.