1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт».
     2. Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004).
     3. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486).

     1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні( в новій редакції).
     2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти України
     3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (2008 р.)

    1. Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.02.2002 №128) -
     2. Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (методичний лист МОНУ від 06.06.2005 №1/9-306)
     3. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах.( Лист МНОУ від 03.07.2009 №1/9-455)

     1. Конвенція про права дитини (від 26.04.2001 №2402-111)
     2. Закон України «Про освіту» (від 26.04.2001 №2402-111)
     3. Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 №2402-111)
     4. Закон України «Про дошкільну освіту» (Указ Президента України від 01.07.2001 №2628-111)
     5. Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1204 від 16.11.2011)

     1. Конституція України;
     2. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті;
     3. Закон України «Про дошкільну освіту»;
     4. Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні;
     5. Закон України "Про освіту";
     6. Указ президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20 березня 2008 р. № 244;
     7. «Положення про дошкільний навчальний заклад», затверджене постановою Кабінетом Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305;