№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальні
Заходи з попередження дитячого травматизму

1.

Ознайомити учасників освітньо-виховного процесу з нормативними документами, в яких висвітлюються питання охорони життя і здоров’я дошкільників.

протягом року

Зав ДНЗ

Завгосп

2.

Систематично здійснювати контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

 

постійно 

Зав ДНЗ,

Завгосп,

Медсестра

3.

Своєчасно проводити інструктажі з персоналом з питань охорони життя та здоров’я дітей, дотримання ТБ і ППБ на робочих місцях.

згідно графіка навчань по ТБ і ППБ

Зав ДНЗ,

Завгосп

4.

Оформлювати накази з охорони життя і здоров’я дітей та профілактики травматизму.

 

вересень 2016

Зав ДНЗ,

Завгосп,

5.

Перевіряти дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання посадових інструкцій.

 

постійно

Зав ДНЗ,

6.

Розглядати питання щодо попередження дитячого травматизму в ДНЗ на педгодинах, виробничих нарадах.

систематично

Зав ДНЗ,

Завгосп,

Ст.медсестра,

7.

Проводити практичні навчання працівників з цивільного захисту

 

згідно плану

Зав ДНЗ,

Завгосп,

8

Провести перевірку на наявність інструкцій по ТБ і ППБ на робочих місцях.

 

протягом року

9.

Підвищити особисту відповідальність співробітників у період проведення масових заходів.

 

протягом року

Зав ДНЗ,

Завгосп,

10.

Розглядати  питання охорони життя та попередження дитячого травматизму під час проведення загальносадових та групових батьківських зборів.

 

протягом року

 

Зав ДНЗ,

11.

Проводити  інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків вихованців

 

протягом року

Зав ДНЗ,

Вихователі

12.

Записати до планів  самоосвіти педагогів питання з охорони життя та попередження дитячого травматизму

 

протягом року 

 

Завідувач

13.

Обладнати виставку літератури та дидактичних посібників із питань попередження дитячого травматизму.

квітень 2017

Завідувач

 Вихователі