10 березня відбулася педагогічна рада на тему "Трудове виховання дітей дошкільного віку через організацію праці в природі". Були прослухані доповіді "Праця в природі – складова трудового виховання дошкільника» (зачитала Бордюг Л.А.), "Працьовиті діти: виховні можливості родини" (Коваль О.С.)
   «Правильно поставленим трудове виховання  можна вважати  лише тоді,
коли діти братимуться за працю так само охоче, як за гру».
О.Усова
        Трудове виховання — цілеспрямований процес формування у дітей трудових навичок і вмінь, поваги до праці дорослих, звички до трудової діяльності.
       Дитяча праця, на думку С. Русової, є основою виховання. Праця повинна забезпечити творчу активність дітей, задоволення від результату. А старші дошкільники здатні до усвідомлення соціальної значущості праці. Це сприяє вихованню відповідальності, почуття обов'язку.
       Найпоширеніший вид трудової діяльності вихованців нашого дитячого садка — праця у природі.

Методична робота


п/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1. Провести комплектацію вікових груп відповідно віку дітей. до вересня 2015 завідувач
2. Затвердити розклад занять на 2015/2016 н.р. до вересня 2015 завідувач
3. Скласти план розваг, свят на 2015/2016 н.р. до вересня 2014 муз.керівник
4. Організувати підготовку  документації ДНЗ до нового навчального року. до вересня 2015 завідувач
5. Оформити групи відповідно до віку дітей та сучасних нормативних вимог. до вересня 2015 завідувач,  вихователі
6. Створити ігрові зони з сучасним матеріалом. до вересня 2015 вихователі
7. Поповнити необхідний матеріал для інтегрованих, комплексних занять та вправ відповідно до вимог програми «Українське дошкілля». протягом року вихователі
8. Організувати роботу творчої групи на систематизацію роботи з планування та реалізації завдань формування екологічно-доцільної поведінки та позитивного відношення до праці у дошкільників за Програмою виховання і навчання дітей від двох до шести років «Українське дошкілля». протягом року завідувач
9. Організувати роботу музичного керівника для повного виявлення, розвитку та реалізації особистих можливостей кожної дитини. протягом року муз.керівник
10. Підготувати розробки тематичних комплексів ранкової гімнастики та гімнастики пробудження після денного сну. протягом року вихователі, інструктор з фізвиховання
11. Організувати участь в оглядах-конкурсах, які проводить УО. за планом УО завідувач,
12. Створити в кожній групі куточки для пошуково-дослідницької діяльності.

до 01 грудня

2015

завідувач

вихователі

13. Організувати підписку на періодичні видання. 2 рази на рік завідувач,
14. Організувати проведення індивідуальних співбесід з педагогами з метою визначення рівня опанування основними засадами Програми виховання і навчання дітей від двох до шести років «Українське дошкілля» та  «Інтелект України». протягом року завідувач, психолог
15. Поповнити папку сценаріями свят, розваг та Днів здоров'я.

протягом року

завідувач

керівник музичний

16. Узагальнювати матеріали перевірок навчально-освітньої роботи

протягом року

завідувач
17. Проводити індивідуально-методичну роботу з педагогами з питань організації освітньої роботи.

протягом року

завідувач
18.  Організувати роботу з наступності в навчально – виховній роботі з дітьми між ДНЗ та ЗОШ № 4

протягом року

вихователь-методист
19. Забезпечити проведення екскурсій у природу: хвилинок мислення, хвилинок споглядання, хвилинок милування, експедицій, екологічних стежин.

протягом року

вихователі,

пр. психолог

20. Забезпечити систематичне поповнення інформаційними матеріалами куточків для батьків.

протягом року

вихователь-методист
21.  Забезпечити роботу щодо впровадження в освітній простір ДНЗ інноваційних технологій та прогресивного педагогічного досвіду.

протягом року

вихователь-методист
22. Організувати залучення психологічної служби до участі у проведенні консультативної роботи, тренінгів, практикумів з питань дошкільної освіти. протягом року завідувач, вихователь-методист, психолог

23.

З метою створення належної методичної бази для вирішення поставлених завдань  перед педколективом: поповнити методичний кабінет науковою, методичною, дитячою літературою, наочними посібниками, методичними розробками, конспектами занять. постійно завідувач
24. Оновити картотеку педкадрів. до вересня 2015 завідувач
25. Оформити документацію на новий навчальний рік. до вересня 2015 завідувач
26. Розробити раціональний режим дня для кожної вікової групи на навчальний рік. до вересня 2015 завідувач
27. Оформити тематичні виставки педагогічних посібників. протягом року завідувач
28. Підготувати методичні рекомендації:
  • Організація навчально-виховної роботи з дітьми з розвитку мовлення;
  • Організація роботи щодо трудового виховання дошкільників;
  • Організація роботи щодо патріотичного виховання дошкільників;
  • Організація роботи щодо навчання дошкільників правилам поведінки у екстремальних ситуаціях.

січень

листопад

лютий

квітень

завідувач

педагоги

29. Систематично оновлювати і поповнювати інформаційний стенд  «Атестація педагогічних працівників». протягом року

завідувач

30. Проводити вивчення та аналіз навчально-виховної роботи вихователів. за річним планом завідувач
31. Скласти проект плану роботи на новий 2016/2017 н.р. та оздоровчий період. травень завідува

32.

З метою створення належної методичної бази для вирішення поставлених завдань  перед педколективом:

Поповнити методичний кабінет науковою, методичною, дитячою літературою, наочними посібниками, методичними розробками, конспектами занять.

постійно завідувач