Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) комбінованого типу

                                                                                                                        «Пролісок»

                                                                                                                           НАКАЗ

                           від 15. 02. 2010 року                                                                                                                                    № 23

Про проведення педагогічної ради на тему:

«Соціальне здоров’я дитини в умовах дошкільного закладу»

Відповідно до річного плану роботи ЗДО та з метою різнобічного вивчення питання про соціалізацію дітей  в дошкільному закладі, як основи формування особистості

НАКАЗУЮ:

Провести засідання педагогічної ради  24. 02. 2021 року в приміщенні методичного кабінету. Відповідальним за педагогічну раду призначити вихователя-методиста, Коваль О.С. Відповідальному за педраду окреслити коло питань для обговорення на педагогічній раді; Підготувати проект доповіді до 19. 02. 2021 року. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач ЗДО ___________Бобкова Н.Г.

          Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради

          Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбіновано типу «Пролісок»

                                                                      Н А К А З

09 . 02. 2021 року                                                                                               № 22- О

  Про організацію та проведення «Тижня української мови та культури» в ЗДО.

 Відповідно до плану роботи ЗДО та з метою сприяння утвердження статусу української мови, як державної, піднесення її престижу, виховання у дітей поваги до свого народу, мови і традицій та культурних надбань, розвитку їх творчого потенціалу

НАКАЗУЮ:

1. Провести «Тиждень української мови та культури» в ЗДО «Пролісок» з 15. 02. По 19. 02. 2021 року. (педагогічний колектив ЗДО).

2. Підготувати план заходів по проведенню в ЗДО «Тижня української мови та культури». (вихователь-методист - Коваль О.С.).

3.  Сприяти висвітленню проведеної роботи у засобах масової інформації, на сайті закладу.

4.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

     Головна мета такої роботи — підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного вихователя, роз¬виток та підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу.

     Ми знаємо, що пріоритетним завданням дошкільної освіти в Україні є розвиток творчої особистості дитини. Одним з механізмів розвитку творчих здібностей дитини є залучення її до активної практичної діяльності.
     Інтегроване заняття, яке підготувала та провела вихователь старшої групи «Веселка» Бордюг Л. А. показало, що з дітьми проводиться систематична робота по ознайомленню дітей з природою, її мешканцями та явищами природи. Діти мають достатні знання, вміють висловлювати свою думку, активні на протязі всього заняття, з задоволенням виконують поставлені перед ними завдання. Важливо, що на протязі всього заняття видно взаємодію, узгодженість діяльності ви¬хователя та дітей; діалог між дітьми та ви¬хователем є провідною формою спілкування. Вихователю вдалося створити атмосферу співробітництва, викли¬кати в дітей почуття співпереживання, радості за свій успіх і успіх товариша.

 

№ з/п

Заходи

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відпові-

дальний

1

Вивчення законодавчих  актів  та  Закону України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

працівники ЗДО

лютий

завідувач

2

Створення морально-безпечного освітнього простору,  формування 

позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії під час навчально-виховного процесу

працівники ясел-садка, батьки вихованців

постійно

завідувач

3

Обговорення питання протидії булінгу на загальних батьківських зборах в ЗДО

батьки, педагогічні працівники

травень

завідувач педагоги

4

Перегляд  мультиплікаційних  фільмів відповідного спрямування

діти

щомісяця

вихователі

5

Консультація «Булінг у дитячому садку – міф чи реальність»

педагогічні працівники

березень

практичний психолог

6

Розробити і оформити інформаційно-консультативну папку «Булінг у закладі дошкільної освіти»

педагогічні

працівники

упродовж року

вихователі, практичний психолог

7

Контроль стану роботи щодо попередження випадків булінгу

працівники ЗДО

постійно

завідувач

8

Круглий стіл для батьків «Поговоримо про булінг та кібербулінг»

батьки вихованців

квітень

завідувач, педколектив

9

Тренінг «Профілактика булінгу в закладі  дошкільної  освіти»

педагоги

травень

педагогічний колектив

10

Участь у Всеукраїнському тижні права «Стоп булінгу!»

вихованці закладу, батьки

листопад

педагогічні працівники

11

Розміщення інформації на сайті закладу дошкільної освіти щодо булінгу

батьки

упродовж року

 

029 650x366     Методична робота – це спеціальний комплекс взаємопов'язаних практичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, їх безперервну та професійно-методичну освіту, яка зорієнтована в кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості, розвинутості і вихованості.
     Педагогічна рада є основною формою методичної роботи з педагогічним колективом. Вона дозволяє найбільш глибоко і кваліфіковано вирішувати важливі питання підвищення ефективності процесу навчання та виховання, дає змогу залучати кожного вихователя до роботи дошкільного закладу.

     Кожна педагогічна рада працює за планом, що є складовою частиною річного плану дошкільного закладу.
Методична робота в нашому дошкільному закладі – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. Методична робота з педагогічними кадрами проводиться на високому рівні, використовуються різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності.